Betalningsinformation

Startavgiften 900:- per lag.

BETALNINGAR ska göras till:

LUGI Handboll
Bankgiro: 354 - 6512

OBS! Ange "Lundaspelen Summer" och "Föreningsnamn/kategori"

Vi ber er uppmärksamma att:

– startavgifterna ska vara arrangören tillhanda omgående, dock senast 22 maj 2020
.
– betald startavgift återbetalas ej.

Arrangören har rätt att stryka anmälningar som inte är fullt betalda inom utsatt tid.

Anmälan är inte giltig förrän startavgiften är betald.
Sparbanken Skåne Malmborgs Paulssons Fastigheter